Boncuktan çicek yapımı

Boncuktan çicek yapımı

bi ara bende çok uğraşmıştım boncuklarla şimdi bıraktım çok zevkli oluyordu..


SocialTwist Tell-a-Friend

Kalpli Çiçek Yüzük

Malzemeler;
5 adet kalp kristal,
5 adet çiçek kristal
5 adet 4mm köşeli kristal ,
5 adet küçük boy kum boncuk,
1 metre’ye yakın misina kesin…


malzemeler
Resim-1 misinaya küçük boy kum boncuk parlak yüzü üste gelecek şekilde kalpkristali geçirin,parlak yüzü üste gelecek şekilde çiçek kristali,uygunrenkte köşeli kristal geçirin sonra mat yüzü üste bakacak şekilde çiçekkristal sonra mat yüzü üste kalacak şekilde kalp kristaligeçirin…….
Resim-2 .Kum boncuk takılı olan misinanın ucunu en sontaktığımız kalp ve çiçeğin içinden geçirin..
Resim 3′ deki gibi….
resim 4 Sağdaki misinaya kum boncuk soldaki misinayaköşeli kristali geçirin sağdaki misinaya parlak yüzü üste gelecek şekildekalp ve çiçeği takın ve soldaki misinayıda çiçek ve kalpten geçirirerekmisinaları çaprazlayın


resim 5 deki gibi………….resim

Resim 6 üste olanmisinaya köşeli kristal geçirip başlarken ilk taktığımız çiçek vekalpiniçinden geçirerek üsteki misinayı alta bırakın

resim 7 deki gibi……….

resim 8 altaki diğer uca bir kum boncuk takınız üsten gelendiğer misinayla kum boncuğu çaprazlayın…..


resim 9 yüzüğün altındakimisinanın birini kalp ve çiçekten geçirerek üste çıkarıp 5 tane köşelikristalin içinden geçirerek çiçek ve kalbin içinden geçerek yüzüğün altınageçin r


resim 10 yüzüğün altındaki diğermisinayıda kum boncukların içinden geçireceğiz ama misinaya 1 kum takıpyüzükteki kumun içinden yine 1kum takıp yüzükteki kumun içinden böyleceresim-10 da görüldüğü gibi boşluklar dolacak başladığımız yere gelincedüğümlüyoruz…. ve yüzük altlığına misina ile uygun gördüğümüz yerlerdenbağlıyoruz……..


Resim 11 deki gibi…
Resim 12
Resim 13

Resim 14

SocialTwist Tell-a-Friend