Kılıç Balığı (Xiphias Gladius)

KILIÇBALIĞI
Perciformes Xiphidae
Xiphias gladius

Xiphidae familyasından olan kılıçbalığının bilimsel adı Xiphias gladius’tur. Okyanusların ılık ve sıcak bölgelerinde, Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi’nde bulunan kılıçbalığının nesli son yıllarda çok azalmıştır. Aşırı ve yanlış mevsimlerde yapılan avlanma, yoğun deniz trafiği ve deniz kirlenmesi bu muhteşem balığın denizlerimizden yavaş yavaş kaybolmasına sebep olmuştur.

Genellikle + 12°C derece sularda yaşayan kılıçbalıkları ilkbahar ortalarında sular ısınmaya başlayınca deniz seviyesinde gezerler. Ekim sonundan itibaren sular soğuduğunda +12 ile +15 dereceyi muhafaza eden 25 – 30 kulaç derinlikte sulara inerler. Denizlerimizde yaşayan balıkların arasında en güçlü ve cüsselilerden biri olan bu balık ismini üst çenesinin uzamasından meydana gelen kılıç biçimindeki gagasından almıştır. Kılıç biçimindeki burnu (müzo uzunluğu) vücudunun üçte ikisi oranındadır. Ağzı büyük olmasına rağmen oldukça keskin kılıcı, balıkları bir hamlede yutmasına engel olur. Ancak avını yakalamak için kılıcını kullanır. Süratle avına yaklaşır, vücudunu yay gibi gerer ve kılıcını yanlamasına vurur. Bu darbeye maruz kalan ve yaralanan, ikiye biçilen balıklar kılıca kolaylıkla yem olurlar.

Sırt yüzgecinin ön kısmı orak şeklinde ve yüksektir. Göğüs yüzgeçleri uzun, sivri ve karnına yakın olarak yerleşmişlerdir. Anüs yüzgeci geniştir. Kuyruk sapının yan taraflarında birer tane boyuna karma mevcuttur. Kuyruk yüzgeci orak şeklinde olup, çok gelişmiş ve güçlüdür. Gövdesi çıplaktır ve kabarcıklarla kaplanmıştır. Solungaç etaminleri, dişleri ve karın yüzgeçleri yoktur. Kılıçbalığının sırtı laciverttir. Yan tarafına doğru mavimsi-gri bir renk alır. Karnı beyazdır. Canlı iken bu güzel renkleri taşıyan balık, yakalanıp tekneye alındığında rengini kaybeder ve gri-siyah bir renge dönüşür. Kılıçbalığının uzunluğu 1.80-3.30 metre kadar olup nadiren 4 metre boyundakilere rastlanır. Ortalama ağırlığı 45-140 kg. arasında olmakla birlikte, 300 kg.’dan daha fazla olanları da vardır. Genellikle tek dolaşan kılıçbalığı bazen çift olarak da gezer. Sakin görünmesine rağmen atılgan, süratli ve güçlü bir balıktır. Bazen iri balıklara ve hatta kayıklara saldırdığı bile görülür.

Tipik pelajik bir balık olan kılıç; uskumru, ringa, zargana gibi balıklar ve küçük balık cinslerinin larvalarıyla beslenir.

Yumurta bırakma mevsimi Marmara’da nisan, mayıs ve haziran aylarında olmasına karşın Akdeniz’de haziran-eylül arasındadır. Suyun üstünde yüzen yumurtaları 1.8 mm. çapında ve yağ damlalıdır. Yumurtalarda gelişme çabuk olur; iki-üç günden sonra 45 mm. uzunluğunda larvalar çıkar.

Kılıçbalığının eti çok lezzetli ve makbuldür. Dilim şeklinde kesilip veya küçük parçalar halinde şişe dizilip ızgarası yapılır.

Kılıç Avı

Yıllar önce Marmara’da Adalar civarı ve İzmit Körfezi’nde olta ve paraketayla; İstanbul Boğazı’nda da ağla yapılan kılıç avı artık unutulmuş gibidir.
Deniz kirliliği ve aşırı deniz trafiği yüzünden balık bu av yerlerine girmemektedir.
Nisandan itibaren su yüzeyinin ısınmasıyla kılıçbalıkları deniz seviyesine çıktıkları için balıkçılar Marmara Adası, İmralı ve Marmara’nın batı kesiminde bu balığı zıpkınla avlamaktadırlar. Denizin sakin ve görüş açıklığının müsait olduğu günlerde motorla av mahallinde gezen balıkçılar kılıcın yelesini (sırt yüzgecini) su üstünde kollarlar. Balık su yüzeyinde görüldüğü anda motora yaldaşılır ve zıpkını kullanan avcı motorun burnuna yerleştirilmiş uzunca bir kalasın üstüne çıkar. Balığın yakınına geldiğinde bulunduğu yerden zıpkını savurur. Kılıç avında kullanılan zıpkın iki bölümden oluşur; çelikten mamul, ucu sivri ve kulaklı olan zıpkın ve ahşap uzun saplı gönder. Zıpkın bölümü gönderin ucundaki deliğe gömülmüştür ve gönder geri çekildiğinde içinden çıkıp balığın vücuduna saplanmış olarak kalır. Ancak zıpkın bölümünün dibinde bulunan bir halkaya da ip geçirilmiş olup, gönder geri alındığında balığın üzerine saplanmış olan zıpkın ve balık, diğer ucu teknede olan bu ip vasıtasıyla kontrol altına alınır. Zıpkın balığın vücuduna gömülürken kulaklar kapalıdır. Çekildiğinde kulaklar açılır ve gömüldüğü yerden çıkmaz. Zıpkını yiyen balık yol ister ve elde tutulan iple bir miktar yol verilir. Daha sonra yorulan balık bordalanıp içeri alınır. Ülkemizde 15 kilodan ufak kılıçbalıklarının avlanması yasaklanmıştır.

Atlantik Okyanusu’nun Batı Amerika sahilleri, Karayipler ve Pasifik’te kılıç avı güçlü makineli kamışlarla, büyük teknelerden yapılmaktadır. Küba, Biminiler, Cabo San Lucas, Kona Hawai gibi balık turnuvalarıyla ün yapmış yerlerde amatör balıkçılar çok büyük ücretler ödeyerek bu turnuvalara katılıp kılıç, marlin ve yelken balığı gibi balıkları avlamaktadırlar

SocialTwist Tell-a-Friend

Ay Balığı (Mola-mola)

AY BALIĞI

Tetraodontjformes
Mola mola
Molidae

Molidae familyasından olan ay balığının bilimsel adı Mala mola’dır. “Mola” Latince “değirmen taşı” anlamına gelmektedir.

Ay balığının biçimi diğer balıklardan çok farklıdır. Balık, sadece bir kafadan meydana gelmiş gibidir, dolayısıyla kafasının büyüklüğü gövdesiyle kıyaslanamaz.

Ay balığının ağzı ve gözleri çok küçüktür. Burnu küçük ağzından daha ileriye uzanır. Alt ve üst çenelerindeki dişler birleşmiş ve tek kenarlı bir gaga oluşturmuştur.

Oval gövdesi yanlarından basık olup kayışımsı ve çok sert bir deriyle kaplıdır. Derisinin altında kıkırdaktan 5-7.5 cm. kalınlığında bir tabaka oluşmuştur.
Sırt ve anüs yüzgeçleri geniş ve yüksektir. Şerit halinde ince, belirsiz bir kuyruk yüzgeci olan ay balığının göğüs yüzgeçleri küçüktür. Bundan dolayı suda dengesini güçlükle sağlar. Sırtı esmer, zeytinimsi kahverengi veya gri mavidir.

Yanları daha açık yeşilimsi veya kahverengi, karnı beyazdır.

Üç ayrı türünün en irisi olan Okyanus ay balığı (Mala mala) 3 metre boyunda ve 300 kg. ile 1 ton arasındadır.

Diğer bir türü sivri kuyruklu ay balığı (Mala Lanceolata) da 2.5 metre boyunda ve 200-300 kg. ağırlığındadır.

Güdük ay balığının (Ranzania laevis) boyu ise 70 cm.’i geçmez.

Okyanus ve sivri kuyruklu ay balıklarının tek, çift veya on-on beş bireylik sürüler halinde dolaşmalarına karşın güdük ay balıklarının yüz-yüz elli bireylik sürüler halinde dolaştıkları gözlenmiştir.

Okyanusların dev balıkları arasında sayılan ay balıkları, sıcak ve ılıman denizlerin orta ve üst sularında yaşarlar. Zaman zaman 180 metreyi bulan derinliklere inerler.

Akdeniz, Ege ve nadiren de Marmara Denizi’nde görülürler. Okyanus ay balığı, durgun denizlerde, bazen suyun yüzeyinde, güneşlenir gibi eğrilemesine yatar. Bu şekilde dinlenirken kuyruğu aşağıya, ağzı da yukarıya doğrudur. Bu durumda yüzgeçleri ve boğazının bir bölümü hariç rengi koyulaşır.

Balık yüzmeye başlayınca rengi birdenbire açılır. Asırlar önce açık denizlerde ay halığına rastlayan denizciler, bu zararsız balığın şeklinden, cüssesinden ve çıkardığı hırıltılı sesten korkarak haritalarında onu bir canavar olarak resmetmişlerdir.

Okyanus ay balığı ağır ağır yüzerken hem sırt, hem de anüs yüzgeçlerini aynı anda kürek çekiyormuşçasına sallar. Yüzgeç görevi yapan küçük yüzgeçlerini devamlı çırpar, kuyruğunu dümen gibi kullanır. Solungaç yanklarından veya ağzından su püskürterek istediği yöne yavaşça yol alır. Ay balıkları genellikle planktonlarla beslenir. Diğer besinleri ise denizanaları, plankton yumuşakçaları, küçük kabuklular ve balık larvalandır. Balığın omuriliği kısa olduğu için beyni küçüktür.

Yaz aylarında nesil yetiştiren ay balıklann dişilerinin yumurtalıklarında 300 milyon yumurta olabileceği saptanmıştır. Ay balığı- nın larvası 2.5 mm. olup normal balık biçimindedir. Anüs ve sırt yüzgeçleri büyümeye başlarken gövdesinin üzeri dikenlerle kaplanır. Sonra bunlar kaybolur ve deri üzerinde beş adet uzun diken kalır. Balık büyüdükçe bunlar da kısalıp kaybolurlar. Yavrunun boyu 1.25 cm. olduğu zaman disk biçimindeki hantal gövde balığın son şeklini alır.

Denizlerde sayısı az olan ay balıklarının oltayla avcılığı yapılmaz.
Bir süre önce Marmara Denizi’nde de olduğu gibi tesadüfen balıkçıların ağlarına takılır. Besin değeri yoktur. Pasifik’te, Hawai’de “kutsal balık” olarak kabul edilir

SocialTwist Tell-a-Friend

Kırlangıç Balıkları (ChelidonichthysLucerna – Trigla Lucerna)

KIRLANGIÇ
Trigladae Scorpaeniformes
Chelidonichthys lucerna
(Trigla lucerna)
TANIYALIM
Trigladae familyasının en bilinen balığı Kırlangıçtır. Lezzetli beyaz eti, avcılığının zevki ve genelde iri balık olması Kırlangıcı amatörler tarafından aranan balık yapmıştır. yaşadığı bölgeyi terk etmeyen, genelde göç yapmayan Kırlangıçlar yerel balıklardandır. Yurdumuzdaki tüm denizlerde bulunur. Dünyada Doğu Atlantik, Norveç’ten Batı Afrika sahillerine kadar olan kıyı şeridinde, Hint okyanusunda, kısaca 8 – 24 derece sıcaklık aralığına sahip sularda bulunur. Yabancı kaynaklarda tub gurnard, yellow gurnard, searobin, sapphirine gurnard, selachi, seeschwalbe olarak geçer.
Kırlangıç balığının aşağıda tanıtılan ülkemiz sularında da bulunan başka türleri de vardır. Tüm kırlangıç balıklarının ortak özellikleri şu şekilde sıralanabilir. Dipte yaşarlar. Kafa gayet büyüktür, alnından burnuna doğru sert bir eğimle uzanır. Ağzı büyük ve körüklüdür. Gözleri iridir ve kırmızı,kahverengidir. Sırt yüzgeci çifttir. İkinci sırt yüzgeci kuyruğa kadar uzanır. Kuyruk yüzgeci gayet gelişmiştir. Yan yüzgeçleri balığın vücuduna göre iri ve rengarenktir. Balık dipte yatarken yan yüzgeçlerini açarak nefis bir görüntü oluşturur. Oltaya yakalanan balık çekilirken de bu yüzgeçlerini açar güzel bir görüntü oluşur. Ama açık yüzgeçler balığın döne döne gelmesine de neden olacağından bedene mutlaka fırdöndü ilavesi gerekir. Kafasının iriliği ve vücudunun kuyruk boğumuna doğru incelmesi balığa konik bir görüntü verir. Renkleri kahverengi, kırmızı arası ve bu renklerin açık ve koyu tonlarıdır. Üzerlerinde benekler bulunabilir. Rengi yanlara doğru açılır, karnı beyazdır. Karın yüzgeçlerinin hemen önünde deri kaplı dokungaç türü organlar vardır. Bunlarla dipte dengesini bulur, hatta bu organları kullanarak dipte yürür. Dipte yaşayan küçük kabuklular ve küçük balıkları yiyerek beslenir. Genelde yavaş hareket eden bir balık olduğu halde avına saldırırken kısa ve çok hızlı bir hamle yaparak avını yakalar. 3 yaşından itibaren cinsel olgunluğa erişirler. Yaşadıkları suların ısınmasına göre Şubat – Ağustos arasında derin sularda yumurta dökerler. Yurdumuzda bu dönem yaz aylarına (tahminen Haziran, Temmuz) denk gelir. Yumurtalar pelajiktir. Yumurtadan çıkan yavrular da 2 – 3 cm. boya gelene kadar pelajik olarak yaşar daha sonra dibe inerler.
Cüsselerine oranla büyük sayılacak hava keseleri vardır. Balık suyun dışına çıkınca hava dolu yüzme keseleri guruldayarak inleme veya ağlamaya benzer sesler çıkarır. Eski balıkçılar bu nedenle kırllangıca derviş balık der avlamaktan çekinirmiş.
Asıl kırlangıçların ortalama 15 yıl yaşadıkları sanılmaktadır. Bilimsel kaynaklarda en fazla 75 cm. boy ve 6 kilo ağırlıkta bir balığın kaydı vardır. Bu balığın yaşı 14 tahmin edilmektedir. Balıkçılar arasında 8 – 9 kilolukların yakalandığı da anlatılmaktadır.
Şimdi trigladea ailesinin diğer türlerini de kısaca tanıyalım.
Benekli kırlangıç (Chelidonichthys gurnardus)
Dilimizde benekli kırlangıç olarak bilinir. Vücudunun karekteristik olarak beneklerle kaplı olmasından dolayı bu ad verilmiştir. 20 – 300 metre derinliklerde, dibi kumlu, çamurlu yerlerde bulunur, bazen taşlık kırmalık yerlerde de rastlanır. Hayat hikayesi ve yaşamı asıl kırlangıç balığı ile aynıdır. En fazla 60 cm. boya kadar büyüdüğü sanılmaktadır. Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz’de bulunur. Ticari değeri kırlangıç gibidir. Avcılığı kırlangıç ile aynıdır.
Kırmızı kırlangıç (Chelidonichthyus cuculus)
Halk arasında dikenli kırlangıç olarak da anılmaktadır. Renginden dolayı çoğunlukla öksüz ile karıştırılır ama farklı bir türdür. Yanlarındaki plaka şeklindeki kabuklar ayırt edilmesini sağlar. Göğüs ve belinin ön kısımları pulsuzdur. Yanal çizgi üzerindeki pullar dikinedir. Alnı diktir. 15 – 400 metre derinliklerde genelde kumluk, kıyılarda taşlık kırmalık alanlarda da gezinir. Ortalama ömrü 20 yıl kadardır. En fazla 50 cm. boya büyürler. Bütün Akdeniz’de bulunur. Karadenizde de bulunduğu sanılmaktadır. Ekonomik değeri yüksek değildir. Avcılığı kırlangıç gibidir.
Uzun yüzgeçli (Chelidonichthyus obscurus)
Dilimizde özel bir şekilde isimlendirilmemiştir, ama birinci sırt yüzgecinin uzunluğu nedeni ile “Uzun Yüzgeçli veya Antenli Kırlangıç Balığı” diye anılabilir. Yurdumuzda Akdeniz’ de bulunur. Kuzey Ege, Marmara ve Karadeniz’de yoktur. Sayıca çok değildir. 20 – 170 metre derinliklerde genellikle yumuşak zeminlerde yaşar. Hayat hikayesi asıl kırlangıç gibidir. En fazla 34 santim boya kadar büyürler. Ülkemizde ticari değeri kırlangıç kadar yüksek değildir. Avcılığı kırlangıç gibidir.
Chelidonichthyus lastoviza
Asıl kırlangıca çok benzer. Rengi genelde koyu kırmızdır, üzerinde yer yer lacivert lekeler vardır. Benzerliği yüzünden kırlangıçla karıştırılır. Bazen küçük kırlangıçlara mazak denirken, bazen de mazak kırlangıcın küçüğü sanılır. Oysa ki böyle bir ilişki yoktur. Ilıman ve tuzlu suları sever. Yurdumuzda Akdeniz, Ege ve Marmara’ da bulunur. İstanbul boğazına girmez Karadenize de çokmaz. 10 – 150 metre derinliklerde kumluk, taşlık yerlerde gazinir. 18 yıl yaşadığı sanılmaktadır. En fazla 40 cm boya kadar büyür. Kırlangıç takımları ile yakalanır. Eti beyaz ve lezzetlidir. Ekonomik değeri vardır.
Öksüz (Trigla lyra)
Diğer türlerden daha açık pembe bir rengi vardır. Akdeniz, Ege ve Marmara’ da bulunur Karadeniz’e çıkmaz. 10-700 metre derinliklerde daha çok yumuşak zeminlerde gezinir. 7 yıl kadar ömürleri vardır. En fazla 60 cm. boya kadar büyürler. Oltaya pek vurmaz. Daha çok ağlarla yakalanır. Sayıca çok fazla olmadığından ekonomik değeri pek yüksek sayılmaz. Eti beyazdır ama asıl kırlangıç kadar lezzetli değildir.

Bazı kaynaklarda şeklinin benzerliğinden dolayı ülkemizde de yakalanan, Dikenli Öksüz ismi ile bilinen balık da kırlangıçlar arasında tanıtılmaktadır. Kırlangıçlar Trigladae familyasına mensuptur, oysaki bu balık Peristediidae familyası üyesi olup ayrı bir türdür. Bu nedenla de başka bir sayfada kısaca incelenecektir.

NERELERDE BULUNUR
Kırlangıç balıkları kışları geçirmek üzere derin sulara çekilirler. Yazları havaların ısınması ile kıyılara sokulurlar. Mayıs aylarında asıl kırlangıç İstanbul ve Marmara denizinde kanalı takiben Karadeniz’de boğaz girişina kadar çıkar. Kasım ayında da Marmara’nın derinliklerine dönmeye başlarlar. Bu nedenle Mayıs başından Aralık sonuna kadar olan dönem oltayla kırlangıç avında en verimli dönemdir. Bu tarihten sonra balık derinlere çekildiğinden oltacılığı pek verimli olmaz.
Yaşam alanları genelde dibi kumluk yumuşak alanlardır. Bazı türleri çamurlu diplerde de gezinir. Taşlık, kırmalık alanlar ile kaya döküntülerinin etrafılarındaki açıklıklarda da sık sık ratlanır. 20 – 300 metre derinliklerde kırlangıca rastlamak mümkündür.
Genelde ikili veya daha fazla sayıyı içeren gruplar halinde gezerler.
AVLAYALIM
Kırlangıç sadece doğal yemlerle yakalanır. Çok nadir kaşığa atladığı görülese de suni yemlerle kırlangıç avı normalde uygulanan bir yöntem değildir. Yemi akyemdir. En sevdiği yem izmarittir. İzmarit balığının iğneye takılmadan önce pulları kazınmalıdır. Bundan başka istavrit, kraça, uskumru, kolyaz ve zargana da kırlangıca yem olarak kullanılır. Yemler yaprak olarak kesilir. Özellikle karın bölgesinde görülen bozulmalar, parçalanmalar keskin bir bıçağın ucu veya makasla giderilir. Zargana boylu balık olduğundan bir yapraktan iki veya üç yem çıkabilir. Yemlerin iğneye takılmaları lüfer bahsinde anlatıldığı gibi önce kuyruktan başlayıp çevirerek iğneyi tekrar saplayarak yapılmalıdır. İğnenin her seferinde yeme tam ortadan saplanması önemlidir. Buna dikkat edilmez ise yem dipte fırıldak gibi döner balığın ilgisini çekmez; ayrıca bedene de çok kötü gam yaptırarak kullanılmaz hale getirir. Bu nedenle hem dipteki sürünmeler hem de dönmelere karşı yemi arada sırada kontrol etmekte fayda vardır.
Kırlangıç avı genelde hareket eden tekneden yapılır. Hareketi sağlamanın çeşitli yolları vardır. En yaygın olanı ağır devirle çalışan motor yardımı ile sandalı çok hafif yolla yürütmektir. Motoru olmayan veya koluna güvenip yakıttan tasarruf etmeye çalışan kürek de çekebilir. Diğer bir yol da sandalı suların akıntısına veya rüzgar ile sürüklenmeye bırakmaktır. Yalnız bu durumda rüzgar veya akıntı sandalı oldukça hızlı sürükleyebilir. Yavaş bir balık olan kırlangıç da hızla giden yemle ilgilenmeyebilir. Hızı azaltmak için sandalın akıntı veya rüzgar üstü tarafından deniz demiri azaltılabilir. Böylece hız azaltılabilir.
Kullanılan başlıca takımlar şu şekilde sıralanabilir
a) Uzun köstekli dip sürütmesi b) Tel terazi beden c) Üç köstekli d) Zokalı takım e) Parakete
a) Uzun Köstekli Dip Sürütmesi
Takımın yapılışı şekildeki gibidir. Olta avlanılan sularda bulunan balıkların büyüklüğüne göre 050 – 060 mm, 100 metre misinadan yapılır. Olta ile çift delikli iskandil arasına istenirse bir kolçak da konabilir. Çift delikli iskandilin ağırlığı sulara göre 150 – 250 gr. olabilir. Ben daha çok çift delikli iskandil yerine 200 gr. atıp çekme kurşunu kullanıyorum. Beden 035 – 045, 2 – 3 kulaç boyundadır, beden üzerinde iki adete kadar fırdöndü kullanılabilir. İğneler 2/0 veya 3/0 çapraz veya düz iğnedir, duruma göre 4/0 da olabilir.
Hazırlanıp yemlenen takım sandaldan indirilir. Bu arada sandal ağır ağır hareket halindedir. Önce suya yemli beden atılır, takım iskandile kadar açılır sonunda, iskandil de suya indirilir. Takım dibi bulana kadar yavaşca salınır. Dip bulunduktan sonra ağır ağır harekete devam edilir. Bu arada olta 20 – 25 kulaç kadar açılmalı, sandal ile yaklaşık 20 – 30 derece arasında açı yapacak şekilde durmalıdır. Hareket sırasında iskandil dipten kesilip uçmamalıdır. Bu oluyorsa ya hız azaltılmalı ya da iskandil ağırlaştırılmalıdır.
b) Tel Terazi Beden
Terazi beden kırlangıç avının klasik takımıdır. Kırlangıçların ikili veya ufak sürüler halinde gezdiği bilindiğinden bir defada iki balığı birden almak için planlanmıştır.

Terazi bedeni kendiniz yapabileceğiniz gibi hazır olarak da alabilirsiniz. Kendiniz yapacaksanız tel olarak 1 – 1,5 mm. çelik galvaniz tel kullanmanız gerekir. Galvaniz tel bulamazsanız normal çelik tel de kullanabilirsiniz ancak bu durumda her avdan sonra tatlı su ile yıkayıp vazelinleyerek korumak gerekir. Çelik tel yerine 2 – 3 mm sarı tel de kullanabilirsiniz. Bir de 5 cm.,lik fırdöndüye ihtiyacınız olacak. Bedenin yapımında bir yol tek parça tel kullanmaktır. Bu durumda 90 – 100 cm., boyunda olan telin orta yerine pense ile U şeklinde bir kulp yapılır. Bu durumda ihtiyacınız 3 cm., lik fırdöndü olacaktır. Fırdöndü de ortasından telin çapıına uygun çapla delinir.Telin ucu delikten geçirilerek, ortaya yapılan kulpa kadar sürülür. Fırdöndü kulpa oturtularak biraz da kulp sıkıştırılarak sabitlenir. Telin her iki ucuna birer kanca yapılarak terazi tel tamamlanır. Bu halkalara köstekler bağlanacaktır. Diğer bir yol da terazi telleri teleskopik yapmaktır, Böylece 1 metre uzunluktaki terazi içiçe geçirilerek 50 cm. olur; taşıması daha kolaylaşır. Bunun için 5 cm.,lik fırdöndünün gövdesine altlı üstlü tel çapına uygun iki delik delinir. Bundan önce 50 cm. boyundaki tellerin birer uçlarına tel ekseni ile 90 derece açı yapacak halkalar yapılır. Teller halkasız uçlarından fırdöndü üzerine açılan deliklerden geçirilirken birbirlerinin uçlarındaki halkalardan da geçmeleri sağlanır. Diğer uçlara da birer halka yapılar, bu halkalara köstekler bağlanacaktır. Köstekler 035 – 045 mm., köstek boyları 80 cm.,dir. Kösteklerin üzerinde birer tane fırdöndü bulunur. İğneler 2/0 – 4/0 çapraz veya düzdür. Bu şekilde tamamlanan terazi kolları kullanılmadığı zaman iç içe geçirilerek boyu 50 santim olur; nakliyesi ne muhafazası kolaydır. takımın olta kısmı ve kullanılışı yukarıda anlatılan uzun köstekli dip sürütmesi gibidir.

c) Üç Köstekli Takım
Orta boyda kırlangıçların bol yakalandığı zamanlarda, bir defada birden fazla balık yakalayabilmek amacı ile yapılmış takımdır.
Şimdilerde bu kadar kırlangıcı bulmak pek mümkün olmasa da yakalama şansını arttırmak amacı ile bu takımı da kullanmakta yarar var.
Takımın yapılışı yandaki gibidir. Olta kısmı üstte anlatılan takımların aynıdır. Oltanın ucundaki fırdöndüden snra bağlanacak 2,5 veya 3 kulaç boyundaki bedene bir kulaç ara ile iki iğneli köstek bağlanır. Beden oltadan bir numara, kösteklerde bedenden bir numara küçük seçilmelidir. Köstek boyları 30 cm., iğneler 2/0 – 3/0 arası boylarda çapraz veya düzdür. Bedenin ucuna bağlanan mavrukanın diğer gözüne de 50 cm., boyunda bir köstek bağlanarak üç köstekli takım oluşturulur.

Bu takımın en büyük aksaklığı sürütme esnasında bedendeki kösteklerin bedene sarılarak kötü görünmeleri balığı yeteri kadar kıskandıramamalarıdır. Bun önlemek için istenirse tedbir alınabilir. Bunun iki yolu vardır. Birincisi kösteğin bedene bağlandığı yere ince yaprak kurşunu muska gibi sararak kösteği bedenden açarak dik tutmaktır. İkinci yol ise kösteği bedene üçlü fırdöndü ile bağlanmak; yalnız bu bağlantıdan önce kösteği ince bir plastik hortumun içinden geçirmek düğüm atıldıktan sonra da, hortumu sürüp fırdöndü halkasına geçirip sıkıştırmaktır. 10 cm., boyundaki hortum (tüp) parçası köstegi bedenden açacaktır. Akvaryumculardan temin edebileceğiniz hava hortumları bu işi görebilir, daha iyisi eczanelerden temin edilebilecek akvaryum hava hortumlarınsan ince olan serum hortumlardır.

d) Zokalı Takım
Yandaki gibi hazırlanan zokalı takımın olta ve beden kısımları aynen yukarıda anlatılan takımlar gibidir. Kullanımı da bir farklılık göstermez.
Zoka genelde yaprak yem kullanılacağı için sülük tipidir. Derin sular ve akıntılar söz konusu olur ise daha iri ve ağır sarmısak zokalar da kullanılabilir. Sarmısak zoka kullanılacaksa zoka dibi ile iğne dirseği arası en kısa olanı tercih edilmelidir.

Bu takımda ve buraya kadar tanımlanmış tüm kırlangıç balığı avı kullanılan takımlarda olta uzunluğunun 100 metre olması yeterlidir.

Hangi takım olursa olsun, kırlangıcın ağzı oldukça büyük olduğundan iri iğne seçmekte tereddüt edilmemelidir. İğne küçük kalırsa balığın ağzına tam oturmaz çekilen balık ya yolda, ya sandalın dibinde oltadan kurtulur.

Kırlangıç avında oltaya kırlangıçtan başka vatoz ve lipsoz gibi balıklarda atlayabilir. Lipsoz zehirli bir balık olduğundan dikkat etmek gerekir. Vatozun da rina gibi zehirli türlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yakalanan kırlangıç balıkı ilk andaki kısa kafa vuruşları ile oltada kendini belli eder. Daha sonra kafa vurmadan sanki boş bir ağırlıkmış gibi açık kanatları nedeni ile döne döne gelir. Sandalın yanına kadar çekilen balık kepçe veya kakıçla içeri alınabilir. Bedeni mümkün olduğunca balığa yakın tutarak ani bir hareketle, yani salllasırt usulü, kaldırıp sandala alma yöntemi de kullanılabilir. Ancak bu arada elin kırlangıcın kafa, solungaç kapakları ve sırtındaki dikenlere çok dikkat etmek gerekir. Bu dikenler zehirli değildir ama batarsa oldukça canınız yanabilir.

Buraya kadar tanımlanan tüm takımlar el oltası olarak düzenlenmiştir. Kırlangıç avında yukarıda tanımlanan tüm takımlar makineli kamış ile kullanılacak şekilde de düzenlenebilir. Bu durumda olta kısmı, beden ve köstekler bir veya iki numara inceltilebilir. Mesela olta 040 hatta 035 kalınlığa kadar rahatlıkla iner. Bedenler ve köstekler de 030 – 025 kalınklıkta düzenlenebilir. Dikkat edilmesi gereken beden boyudur, bedenin boyu kullanılan kamıştan çok uzun olmamalıdır. Mesela 3 metrelik kamış kullanılıyorsa beden boyu 4 metreyi kesinlikle geçmemelidir. Böyle olursa kamış kısa kalır, iskandil veya çatal beden gelir kamışa dayanır ama iğnedeki balık daha sandala uzaktadır alınamaz. Kamış 100 – 200 gr., atma kapasiteli olsa yeter çoğunlukla daha hafif sınıftan kamışlar da rahatlıkla iş görür. Daha ağır iskandil kullanma gereği olsa dahi iskandilin kamışla savrularak atılması söz konusu olmadığından bir problem olmaz. Makina 040 misinadan 100 metre alabilmelidir. Makinalı takımla yakalanan balığın kepçe veya kakıçla sandala alınmasında yarar vardır.

e) Parakete*
Parakete kırlangıç avında yaygın olarak kullanılır. Paraketenin ne olduğu nasıl donatıldığı genel hatlarla Olta Takımları ve Uygulamaları sayfalarında anlatılmaktadır. Kırlangıç paraketesi de burada belirtilen genel esaslara uygun olarak hazırlanır. Paraketenin bedeni 1,2 veya 1,5 mm., naylon olta ipinden (misina) veya kendi ağırlığı ile batan sentetik ipten yapılabilir. İkincisi gam almaması ve kösteklerin beden üzerinde daha az kayma göstermesi nedeni ile bence daha kullanışlı oluyor. Hangi ip kullanılırsa kullanılsın köstekleri dizmeden önce bedenin gamı iyice alınmalıdır. Bunun için en iyi yol da hareket halinde bir teknenin arkasından suya salmaktır. Tamamı suya salınan ip gamı alındıktan sonra dikkatlice tercihen bir sepete roda edilerek toplanmalıdır. Köstekler 040 – 045 misinadan, iğneler 3/0 çapraz iğnedir. Düz iğne de kullanılabilir. Köstek boyları 50 – 60 cm., iki köstek arası yaklaşık 1 metredir. Köstek sayısı 50 – 100 arasındadır. İğne sayısı arttıkça yemleme ve takımın serilmesi, toplanması ve muhafazası zor olacağından çok fazla köstek dizilmesi paraketeciliğe yeni başlayanlara tavsiye edilmez. Paraketenin yemi yaprak kesilmiş akyemdir. Sepetinde muhafaza edilen parakete serilirken yemlenebileceği gibi, av yerine giderken yolda yemlenip hazırlanabilir. Kırlangıç paraketesi balığın bulunabileceği 10 – 15 kulaçlık sığlıklarda, kumluk, taşlık kırmalık alanlara serilir. Kırlangıç paraketesine karagöz vatoz iskorpit lipsoz gibi balıklar da çıkabilir.
*Dikkat amatör balık avcılığı sirkülerine göre parakete amatör balık avcılığı takımı sayılmamaktadır. Buna burada yorum yapmıyoruz..
Kırlangıç avı oltadan başka fanyalı ağlarla, trolle ve manyat ağları ile de yapılır. Bu tür avlanmalar genelde amatörlerin ilgi alanı içinde değildir. Amatörün yöntemi en zavkli olan oltacılıktır. Kırlangıçın eti beyaz ve çok lezzetlidir. Kafasından nefis çorba yapılır, haşlaması, buğulaması nefis olur. Fileto kesilerek tavası da yapılır. Ekonomik değeri vardır.
Dibi kumluk olan alanlarda kıyıdan kırlangıç yakalamak istiyorsak ;
Makineden gelen fırdöndümüze bir kulaç kadar 0.30 beden bağlıyoruz ve en sonuna da kurşunu ve iğnesi irice olan kocaman bir zoka bağlıyoruz. bu zokaya akyemimizi yaprak veya şakşak keserek takıyoruz, eldeki yemler bütün de takılabilir. Bu ağır zokalı takımımızı kamış vasıtası ile atıyoruz. zoka dibi bulur bulmaz biraz bekliyoruz ve çok yavaş bir şekilde sarım yapıyoruz, sanki dipte gezintiye çıkmış bir balık gibi. Yada mesela kısa aralıklarla çekişler de yapabiliriz. Mesela 10 saniye bekleyip 10 saniye yavaş yavaş sarmak gibi. Unutmayın ki kırlangıç balığı çok ağır hareket eden ve hareketli yemi seven bir balıktır. Onuniçin çok hızlı çekmiyoruz, zaten çok hızlı çekersek zokahavaya kalkar ve dibe yatık olarak gezen ve avlanan kırlangıç avlamamız imkanı kalmaz. Bu takımda bir çok yem kullanabilirsiniz.

Hatta bu zokanın alt kısmına sağlam birşekilde mesela dyneemadan hırsız da bağlayabilirsiniz.

Ben menekşe tarafında bu takım ve yöntemle orta boyda kırlangıçlar yakalamıştım. Aynı yerden tekneden tamamen akıntı yolunda ve yukarıda anlatılan sürütme yöntemiyle 30 kiloluk dev balıklar geldiğini de gördüm.( bizim oralarda kıyıda akıntı çok yavaştır yani rüzgarsız havada 1 saatte 1 km ancak yol alınır)

SocialTwist Tell-a-Friend

yabancı betta siteleri

 • Aloha Betta – Betta stock shop of an IBC member who is located in Hawaii.
 • Atison Betta – Breeder in Thailand offering all types including show quality halfmoons and crowntails.
 • Bay City Bettas – Ontario, Canada IBC member offering bettas and snails.
 • BC Betta – IBC breeder of show-quality betta splendens in Canada. Also offers information on related topics including spawning, raising fry, and acclimating new fish.
 • The Betta Cave – Phil Lafferty’s Betta Cave offers IBC show quality stock from fish bred for many years through selective breeding. Here you will also find notes on genetics, raising bettas, and photos.
 • The Betta Shop – Breeder in Australia specializing in halfmoons and superdeltas, and also works with crowntails.
 • Betta Talk – Stock shop which also offers information, photos, tips, and paid support service for questions.
 • Bettas by Jim Sonnier – IBC member’s stock shop with detailed information covering genetics, spawning, maintenance, and basic care.
 • Blue Betta USA – Specializing in imported betta species.
 • Feisty Fins Bettas – IBC member who breeds show quality bettas, including halfmoons, crowntails, double tails, and plakats.
 • GetaBetta – Breeder whose stock shop offers betta stock, as well as information.
 • Great White Betta – Betta stock shop which also has information, photo gallery, and forums.
 • Jotya Betta – Offering bettas and guppies. Also offers wholesale sales. Located in Indonesia.
 • Just Bettas – Information and sales of betta raised by Robert Hall.
 • K.G. Bettas – Show quality bettas sold from the UK.
 • Luv My Betta – IBM member’s stock shop selling fish as well as live food cultures.
 • Nice Bettas – Stock shop in Thailand selling halfmoons, deltas, crowntails, plakats, and giant bettas.
 • RB Bettas UK – Offering many types of show quality bettas.
 • Sallee’s Halfmoons and Deltas – IBC member selling show quality bettas and Asian imports.
 • Siam’s Best Bettas – Offering Plakats. Includes information on breeding, diseases and care. Retail and wholesale available.
 • Wasan Betta – IBC breeder in Thailand offering several types of bettas and accessories. Includes photo galleries.
SocialTwist Tell-a-Friend

yabancı balık ve akvaryum siteleri

 • The Krib – Articles, and archived usenet postings. Features Aquaria FAQ, and the Aquatic Plants Digest archives.
 • Two Wet Hands – Features a variety of articles by Randy Carey aimed at the serious aquarist including identification, species, fishroom automation, keeping of aquariums, and breeding.
 • About.com: Freshwater Aquariums – Species, beginner, do it yourself, and general information.
 • AC Tropical Fish – Features articles, forum, calculators, and a free freshwater aquarium E-book.
 • All About Fish – Offers information on tank setup, and care.
 • Aquaria – by Patrick Timlin – Provides species, lighting, and tank related information.
 • Aquarium Database – Aquarium guide with access to plant and fish database and forums.
 • Aquarium Guru – Offers advice on breeding, health care, and tank setup.
 • Aquariums and More – Contains information about fish, plants, and caring for your aquatics.
 • Aquarium-starter – Details on starting up an aquarium.
 • Aquatic Fanatic – Offers information about UK based store as well as routine maintenance, diseases, water chemistry, and plants.
 • Aquaworld – Basic fishkeeping, fish profiles, plant listings, disease section, tips and tricks.
 • Auspet.com: Fish – Provides a glossary, compatibility chart, disease information, conversion chart, and beginners guide.
 • Badmans Tropical Fish – Contains fish profiles, diseases, and photos.
 • Bala Shark Bay Aquariums – Tips for beginners, information on the treatment of a few diseases, and information about the Bala Shark.
 • Beginner Aquarist – Discusses the care of a tropical fish tank or Betta bowl. Also offers information on water quality and diseases.
 • Beginners Tropical Aquarium – Information for beginners discusses water, feeding, breeding, and plants.
 • Cathy’s Homepage of Tropical Fish Keeping – Information on setting up and maintaining a tropical tank as well as breeding. Messageboards.
 • DaFishDude – Offers information and pictures to assist with tropical fish questions.
 • Dr. Bogger’s Fish Keeping – Information about fish keeping, including how to maintain a healthy aquarium, and prevent the fish from dying.
 • e-Aquarium – Information on planning and keeping an aquarium. Includes choosing the live inhabitants and products to keep them alive and healthy.
 • Eco-Quariums – Tips and hints for successful fishkeeping.
 • Evalife Aquarium – Includes a database of species and articles on breeding, disease, and keeping cichlids.
 • First Tank Guide – Beginner’s guide to setting up a new aquarium. Form allows you to send questions to an experienced aquarist.
 • Fish in the .Net – Fish compatibility, photos, equipment reviews, and forums.
 • Fish Junkies – Help articles for fish hobbyists including diseases and medications, spawning and raising fry, and other Betta and aquarium-related documents.
 • Fish Tank Tutor – Offers tropical fish tank advice in simple terms. Includes set up, equipment, maintenance, aquatic plant and fish care information.
 • The FishBowl – Includes a care page for Bettas and a page about cycling. Forum and chat room.
 • The Fishtank Crew – Message boards and articles on the basics of tank setup, including the nitrogen cycle and the fishless-cycle method.
 • Fishyou: Alternative Fishkeeping – Information on setting up an aquarium and maintaining it, with an emphasis on alternative methods of fishkeeping and water control.
 • Fresh Fish – Tank volume calculator.
 • Freshwater Aquarium Fish – Articles on setting up a new tank, stocking, maintenance and water chemistry, and a forum.
 • Freshwater Tropical Aquarium Fish – Discusses tanks, equipment, set up, bio cycle, selecting fish, maintenance, and feeding.
 • Herefish – Articles on how to set up and maintain an aquarium, information on species and plants, and a glossary of aquarium terms.
 • Lisa’s Lair – Profiles and spawning reports for various species including cichlids, Rainbowfish, livebearers, and catfish. Also includes some aquarium plant profiles.
 • My Fish Help Page – Articles and information aimed at novice fishkeepers.
 • Neeky Tropical Fish Aquarium – Information on fishkeeping for both new and experienced enthusiasts.
 • Our Simple Joys: Freshwater Aquaria – Articles on many beginner and advanced topics, tutorials, and digital photos.
 • Petfish – Articles, FAQs, gallery, messageboard, tank of the month contest and links.
 • Seriously Fish – A resource with tropical fish species profiles, articles and weblog posts, as well as an active community including a forum and club database.
 • Shtinkypuppie and NoNameTheFish’s Fish Site – Info on several fish species, basic fishkeeping, disease index, links.
 • The Skeptical Aquarist – Includes in-depth articles on fish species, communities, feeding, plants, water, aquaria setup, aquascaping, algae, health and disease.
 • TheAquariologist.com – Features articles aimed at the serious aquariologist, including a weblog providing semi-scientific fish news, and videos.
 • Tropical Fish Centre – Information on tropical fish species, intended to help beginners identify and care for their fish.
 • Tropical Fish Focus – Beginners guide to setting up a tank, and filtration.
 • Tropical Fish Forum – Features fish forum, photos and profiles of commonly kept species and plants, and basic disease treatment instructions.
 • Tropical Freshwater Aquarium Fish – Species profiles, the essentials of water chemistry and nutrition, and a guide to fish health.
 • The Tropical Tank – Information and photos of fish, including some uncommon species, forum, library, and photos of tank setups.
 • Xoles’ Fishies – Aimed at novice fishkeepers, articles include setting up, maintenance, common problems, medications, product reviews and a forum.
 • Your Fish Tank’s Friend – General fish-keeping articles, gallery, and tools.
 • Your Freshwater Fish Tank Source – Provides general information on freshwater fish tank care.
SocialTwist Tell-a-Friend