kız ve erkek bebekleriniz için sahabelerin isimleri

kız ve erkek bebekleriniz için sahabelerin isimleri

kız için erkek için ,isim,ismi,bebekler, , ,kız ,kiz ,erkek ,isimler,isim anlamları,manaları,bebeğe isimler

ERKEK SAHABELERİN İSİMLERİ

İşte Peygamber Aşıkları – İşte Altın Silsile

——————————————————————————–

Peygamberlerden sonra insanların en üstünü: Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB

Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı: Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB

Resûlullahın okçusu: SA’D BİN EBÎ VAKKÂS

Cennetle müjdelenenlerden: ZÜBEYR BİN AVVÂM

Peygamberimizin amcası: ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB

Tefsîr âlimlerinin şâhı: ABDULLAH BİN ABBÂS

Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî: ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS

Uhud şehitlerinden: ABDULLAH BİN CAHŞ

Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu: ABDULLAH BİN HANZALA

Resûlullahın elçilerinden: ABDULLAH BİN HUZÂFE

Kur’ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî: ABDULLAH BİN MES’ÛD

En çok hadîs bilen sahâbîlerden: ABDULLAH BİN ÖMER

Resûlullahın şâiri: ABDULLAH BİN REVÂHA

Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî: ABDULLAH
BİN SELÂM

Bedir’de babasına karşı savaşan sahâbî: ABDULLAH BİN SÜHEYL

Sâhib-ül ezân: ABDULLAH BİN ZEYD

Medîne’de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî: ABDULLAH BİN ZÜBEYR

Âilece cömert olan sahâbî: ADİ BİN HÂTİM TÂİ

Meleklerin defnettiği sahâbî: ÂMİR BİN FÜHEYRE

Şehîd oğlu şehîd: AMMÂR BİN YÂSER

Meşhûr Arab dâhîlerinden: AMR BİN ÂS

Arıların koruduğu sahâbî: ÂSIM BİN SÂBİT

Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî: BERÂ BİN ÂZİB

Peygamber efendimizin müezzini: BİLÂL-İ HABEŞİ

Resûlullahın sancaktarı: BÜREYDE BİN HASİB

Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden: CÂBİR BİN ABDULLAH

Cennete uçarak giden sahâbî: CA’FER-İ TAYYÂR

Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî: DIHYE-İ KELBÎ

Peygamber efendimizin fedâisi: EBÛ DÜCÂNE

Mihmândâr-ı Resûlullah: EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ

En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî: EBÛ HÜREYRE

Resûlullahın süvârilerinden: EBÛ KATÂDE

Tevbesi ile meşhûr sahâbî: EBU LÜBÂBE

Kur’ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden: EBÛ MÛSEL-EŞ’ARÎ

Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden: EBÛ SA’ÎD-İ HUDRÎ

Tek başına hicret eden sahâbî: EBÛ SELEME

Resulullahın fedâisi: EBÛ TALHÂ

Gıfarî kâbilsenin reisî: EBÛ ZER GIFÂRÎ

Kâdılık yapan sahâbîlerden: EBÜDDERDÂ

Resûlullahın hizmetçisi: ENES BİN MÂLİK

Evi ilk vakıf olan sahâbî: ERKAM BİN EBİ’L ERKAM

Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî: ES’AD BİN ZÜRÂRE

Yemenli sahâbîlerden: FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ

İlk Müslüman sahâbîlerden: HABBÂB BİN ERET

İlk Müslüman olan sahâbîlerden: HÂLİD BİN SA’ÎD BİN ÂS

Meleklerin yıkadığı sahâbî: HANZALA BİN EBÛ ÂMİR

Darağacında ilk namaz kılan sahâbî: HUBEYB BİN ADİY

Sevgili Peygamberimizin sırdaşı: HUZEYFE BİN YEMÂN

Şehîdlerin efendisi: Hz. HAMZA

Peygamber efendimizin şâirlerinden: KÂ’B BİN MÂLİK

Resûlullahın süvârilerinden: MİKDÂD BİN ESVED

Resûlullah efendimizin fedâîlerinden: MUHAMMED BİN MESLEME

İslâmda ilk öğretmen: MUS’AB BİN UMEYR

Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî: MU’ÂZ BİN CEBEL

Hâşimoğullarının en yaşlısı: NEVFEL BİN HÂRİS

Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından: NU’MÂN BİN MUKARRİN

Medîne’de ilk vefât eden muhâcir sahâbî: OSMAN BİN MAZ’ÛN

Kâbe’nin hizmetinde olan sahâbî: OSMAN BİN TALHÂ

Peygamber efendimizin hatîblerinden: SÂBİT BİN KAYS

Ensârın en hayırlılarından: SA’D BİN MU’ÂZ

Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî: SA’D BİN REBİ

Kur’ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan: SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE

Eshâb-ı kirâmın okçularından: SEHL BİN HANİF

Medîne’de en son vefât eden sahâbî: SEHL BİN SA’D

Piyâdelerin en hayırlısı: SELEME BİN EKVÂ

Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî: SELEME BİN HİŞÂM

Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî: SELMÂN-I FÂRİSİ

Resûlullahın hizmetçisi: SEVBÂN

Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî: SÜHEYB-İ RUMİ

Yemâme kabîlesi reisi: SÜMÂME BİN ÜSÂL

Işık Saçan Sahâbî: TUFEYL BİN AMR

Akabe bî’atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî: UBÂDE BİN SÂMİT

Eshâb-ı suffadan: UKBE BİN ÂMİR

Kırâati ile meşhûr sahâbî: ÜBEYY BİN KÂ’B

Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden: ÜSÂME BİN ZEYD

Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından: ÜSEYD BİN HUDAYR

Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî: VELÎD BİN VELÎD

kaynak

– Bedir Savaşına Katılan Sahabelerin İsimleri
Esma-i Ashab-ı Bedir (Bedir Gazvesine katılan Kutlu Sahabelerin İsimleri)

(Ridvanullahi aleyhim ecmaiyn)

1. Seyyidüna ve nebiyyüna MuhammedA el-Muhaciri (SallALLAHu teala aleyhi ve sellem)

2. Seyyidüna Ebû Bekir Siddiyk el-Muhaciri (R.A.)

3. Seyyidüna Ömer ibnü’l-Hattab el-Muhaciri (R.A.)

4. Seyyidüna Osman ibn-i Affan el-Muhaciri (R.A.)

5. Seyyidüna Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)

6. Seyyidüna Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)

7. Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhaciri (R.A.)

8. Seyyidüna Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)

9. Seyyidüna Sa’d bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)

10. Seyyidüna Said ibn-i Zeyd el-Muhaciri (R.A.)

11. Seyyidüna Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri (R.A.)

12. Seyyidüna Übeyy ibn-i Ka’b el-Hazreci (R.A.)

13. Seyyidüna el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhaciri (R.A.)

14. Seyyidüna el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhaciri (R.A.)

15. Seyyidüna Es’ad ibn-i Yezîd el-Hazreci (R.A.)

16. Seyyidüna Enes Mevla Rasülillah Muhaciri (R.A.)

17. Seyyidüna Enes ibn-i Muaz el-Hazreci (R.A.)

18. Seyyidüna Enes ibn-i Katadet’el-Evsi (R.A.)

19. Seyyidüna Evs ibn-i Sabit el-Hazreci (R.A.)

20. Seyyidüna Evs ibn-i Havli el-Hazreci (R.A.)

21. Seyyidüna Iyas ibn-i Evs el-Evsi (R.A.)

22. Seyyidüna Iyas ibn’il-Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)

23. Seyyidüna Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazreci (R.A.)

24. Seyyidüna Bahhas ibn-i Sa’lebe el-Hazreci (R.A.)

25. Seyyidüna el-Bera bin Ma’rur el-Hazreci (R.A.)

26. Seyyidüna Besbese bin Amr el-Hazreci (R.A.)

27. Seyyidüna Bisr ibn’il-Bera el-Hazrecî (R.A,)

28. Seyyidüna Besir ibn-i Said el-Hazrecî (R.A.)

29. Seyyidüna Bilal ibn-i Rebah el-Muhaciri (R.A.)

30. Seyyidüna Temim Mevla Hiras el-Hazreci (R.A.)

31. Seyyidüna Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm el-Evsî (R.A.)

32. Seyyidüna Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (R.A.)

33. Seyyidüna Sabit ibn-i Akram el-Evsi (R.A.)

34. Seyyidüna Sabit ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (R.A.)

35. Seyyidüna Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî (R.A.)

36. Seyyidüna Sabit ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)

37. Seyyidüna Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî (R.A.)

devamı için ((((((((( TIKLA )))))

hanım sahabelerin isimleri

Hanım Sahabeler

Peygamberimizin Hanımları

Ayse-i Sıddıyka (r.a)
Cuveyriye Bint-i Haris(r.a)
Hafsa(r.a)
Hatice-i Kübra(r.a)
Meymune bint-i Haris(r.a)
Safiye Bint-i Hayy(r.a)
Sude Bint-i Zem’a(r.a)
Ümm-i Habibe(r.a)
Ümm-i Seleme(r.a)
Zeynep Bint-i Cahş(r.a)
Zaynep Bint-i Huzeyme(r.a)

Peygamberimizin kızları

Fatıma (r.a)
Rukiye (r.a)
Ümmü Gülsüm (r.a)
Zeynep (r.a)

Peygamberimizin Torunları

Emame Bint-i Ebil’l As(r.a)
Zeynep Bint-i Ali b. Ebi Talip (r.a)

Diğer Sahabeler

Afra Hatun(r.a)
Atike Bint-i Zeyd(r.a)
Cemile Bint-i Sabit(r.a)
Cemile Bint-i Übey İbni Selül(r.a)
Düre Bint-i Ebu Lehep(r.a)
Erva Bint-i Abdulmuttalib(r.a)
Esma Bint-i Umeys(r.a)
Esma Bint-i Yezid(r.a)
Fatima Bin Esed(r.a)
Fatime Bint-i Hattab(r.a)
Fatima Bint-i Kays(r.a)
Habibe Binti Cahş(r.a)
Halime Hatun(r.a)
Hind Binti Amr(r.a)
Hamne Binti Cahş(r.a)
Havle Binti hakim(r.a)
Havle Binti Kays(r.a)
Havle Binti Salebe(r.a)
Hind Binti Utbe(r.a)
Huleyde Binti Kays(r.a)
Hünsa Amr İbni eş-Şerid(r.a)
Leyla binti Ebi Hamse(r.a)
Rübeyye Binti Muavviz(r.a)
Seffane Binti Hatim
Safiye Binti Abdülmuttalib
Sümeyye Binti Habbat
Sümeyra Binti Kays
Şeyma Binti Haris
Şifa Binti Abdullah
Tümadır Binti Abdullah
Ümmü Atıyye
Ümmü Eymen
Ümmü Fadl
Ümmü Hani
Ümmü Haram
Ümmü Şerik
Ümmü Gülsüm Binti Ukbe
Ümmü Hakim Binti Haris
Ümmü Mabed
Ümmü Rafi Selma
Ümmü Ruman
Ümmü Süleym
Ümm-i Ümare
Ümm-ül Hayr Binti Sahr
Ümmü Varaka
Zinnire

SocialTwist Tell-a-Friend

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir