anneyle ilgili özlü sözler

anneyle ilgili özlü sözler

Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, Söyleyeyim: ANNEM’dir.
Abraham LINCOLN

Anneler, her şeyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar Ostrovoski

Bir kadın, anne olana kadar çocuktur Strindberg

Cennet annelerin ayakları altındadır Hadis-i Şerif

Çocuğunu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ıstırap ihtiyarlamaz Victor Hugo

Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez Emile

Kadınlar zayıftır, ama analar kuvvetlidir Victor Hugo

Kadının en büyük vazifesi analıktır Atatürk

A N N E

*Ben annemi nasıl sevmem ki;o,beni bir müddet karnında,uzun bir zaman da kucağında,ölünceye kadar kalbinin şefkat köşesinde taşımıştırOna saygısızlık göstermekten daha aşağılık bir şey bilmiyorum

Abdurrahman CÂMÎ (KS)

* Ana-babaya hürmeti bilmeyen,yediği sofradaki ekmeğe teşekkür etmeyen,insana kıymet vermeyen,şüphesiz dalâlettedir

ProfMazhar OSMAN

* Babalarının taşkınlıklarını,çocukların usandırıcı hırçınlıklarını eritecek fazîlet cevheri : Anne kalbidir

Aşeref GüZELYAZICI

* Ana-baba âhı almak; Ana-baba âhının zehirini içen kurtulamaz

Ali Fuat BAşGiL

* Anneler evlerin saâdet kaynağı;zevk-u safa ışığı,evlad tarlalarıdır

Aşeref GüZELYAZICI

* Kadınların saâdet saltanatı,iyi birer anne olmalarıyla başlamaktadır

Aşeref GüZELYAZICI

* insan karısının matemini üç hafta,kız kardeşinin üç yıl tutar,Fakat anne acısını ölünceye kadar tutar

Adalbert Von CHAMiSSO

* Annesiz kalan bir yuvanın ne kıymeti vardır

Nathaniel HAWTHORNE

* Bana iyi anneler veriniz,size iyi vatandaşlar vereyim

Napoleon BONAPARTE

* Anneler her şeyi görmeseler bile,kalpleriyle duyarlar

ANikolayeviç OSTROVSKi

* Hayatta okuduğum en kıymetli kitap,annemdir

Abrahasm LiNCOLN

* Anne kalbi çocuğun okuludur

Henry WARD

* En harika ses anne sesidir

Johann Wolfgang GOETHE

* Hayatta en hürmete lâyık varlık annedir

Minuşehr

H i K M E T L E R :

* çocuğu doğuran,büyüten,ilk terbiyeyi veren anne,verdiği eserin ilk mes’ûlüdür

* Ana başta taç imiş,her derde ilaç imiş Bir evlat pir olsa da,anaya muhtaç imiş

* üvey ana,kadın ruhunda şefkati idam eden bir sehpadır

* Annesiz kalmak bir çocuk için en büyük acıdır

* Kadın için asıl mutluluk,anne olmaktır

* iyi anne,en muhterem insan,iyi annelik,en güzel sanattır

SocialTwist Tell-a-Friend

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir